CO2 Regulator med 4 utganger

  • Produktkode:  70439

Co2 Regulator med fire utgangar og fem manometere. Utgang med 7/16" koblingar

Sikkerheitsventil slår ut ved 3 bar.

kr 2599.00
Tom på lager