UT300 Termostat

  • Produktkode:  60333

UT300 Termostat/Temperaturkontroller. 

Med temperaturfølar. 

-40 til +99,9 grader Celsius.

Kjøling (kobla til kjøleskap):  
Ein (høgste temperatur, der den slår seg på)
Aus (lågaste temperatur, der den slår seg av)
Det skal stå "Kuhlen" når den er riktig stilt inn.

Varming (kobla til varmeplate/ovn): 
Ein (lågaste temperatur, der den slår seg på)
Aus (høgste temperatur, der den slår seg av)
Det skal stå "Heizen" når den er riktig stilt inn.

kr 599.00
Tom på lager