Vestbrygg søker nye medarbeidere (16.03.18)

Vestbrygg søker nye medarbeidere!
Hausten 2018 er det fleire av våre flotte medarbeidarar som skal ut i permisjon eller studier. Dette opnar ein moglegheit til å skaffe oss fleire nye flotte medarbeidarar. Så har du, eller kjenner du nokon som har lyst til å jobbe med ølrelaterte råvarer og utstyr?

Dei aktuelle stillingane:
1. Fast stilling i 100%, som produksjonsmedarbeider.
2. Fast stilling i 100%, som butikkmedarbeider.
3. 12 mnd vikariat 100%, som butikkmedarbeider.

1. Produksjonsmedarbeider 100%.
Arbeidet består i å pakke råvare og halde logistikk på råvarelager.
Dine egenskaper:
-Du må være positiv og engasjert.
-Arbeide godt sjølvstendig, men også i team.
-Du må være systematisk og ryddig.
-Arbeide effektivt og presist.
-Og du må trives med arbeid som er til dels prega av rutine.

2. Butikkmedarbeider fast 100%
De viktigaste oppgåvene til ein butikkmedarbeider på Vestbrygg er å gi våre kunder den beste handleopplevelse. Du vil få ansvar for salg, ordrebehandling og å halde butikken ryddig og tiltalende for våre kunder. Arbeidet vil også innehalde noko produksjon og pakking av ordre.

Dine egenskaper:
-Serviceinnstilt.
-Kunne skape relasjoner.
-Positiv og engasjert.
-Du må kunne jobbe sjølvstendig, og i team.
-Du må ha gode norsk og engelsk kunnskaper, både skriftlig og munnleg.
-Samt er det viktig med brei kunnskapsbase om ølbrygging.

3. Butikkmedarbeider 100%  12 mnd vikariat, med mulighet for forlengelse.
Denne stillinga kan delast i mindre %-stillingar.
Her gjeld dei same oppgåvene og eigenskapane som i ovenståande stilling.


I ansettelsesprosessen vil det verte lagt særskilt vekt på t.d tidligare butikkerfaring, personlige eigenskapar og relevant kunnskap om ølbrygging. Me vil halde intervjurunde(1-2 intervju) i løpet av april. I intervjuet vil ein også ha ein  kunnskapstest.


Søknadsfrist 1. April, med tiltredelse seinast 1.august. Tidlegare tiltredelse etter avtale.Vestbrygg AS starta i 2011, og er i dag ein av de leiande butikkane innafor vårt felt i Norge. Me driv import, produksjon, nettsalg og butikksalg. Me vart i 2017 Gasellebedrift, noko som er eit sunnhetstegn for nyoppstarta bedrifter. Vestbrygg  har som fokus å skape trygge og gode arbeidsplasser og ønsker å berike vår kvardag med nye medarbeidere. Dersom du ønsker nye utfordringer, liker eit variert og utfordrande arbeide, og har ønske om å kunne være med å forme arbeidsplassen din, så er Vestbrygg plassen for deg.

For meir info, ring 55 28 10 10, eller send oss ein epost på post@vestbrygg.no. Denne adressa kan du også nytte for søknad. Fint om du spesifisere i søknaden om du søker på Produksjon eller Butikkmedarbeider, samt i kva % stilling du kan jobbe.