Åpningstider juli 2018

Pga ferieavvikling held vi stengt nokre dagar i juli:

Mandag 09.07.2018
Mandag 16.07.2018
Mandag 23.07.2018

Torsdagar åpent til klokka 17:00 i staden for 19:00. 

Nettbutikk-bestillingar som skal sendast går som vanleg, inkludert mandagar.