Leie Ølkjøler 3 (Kontakt Tower 2 kraner) HELG

  • Produktkode:  140106

Lindr Kontakt Tower 55/k er ein ølkjølar / tappetårn med 2 linjer, kompressor, og god kjølekapasitet.
Lindr Kontakt tårn brukar luftkjøling, og bør slås på litt før bruk (f.eks. 30 minutter), slik at den har fått kjølt ned til riktig temperatur innen den skal brukes.


- Bruksanvisning: -

Før bruk
- Koble til ølslanger på inngang 1 og 2.
- Vri brytar til ønska effekt, frå 1 - 7. (3-4 er som regel bra).
- Koble eventuelt luftslanger til kompressor på inngang 3 dersom denne skal brukast. (Obs - Kun Keykeg.)
- Slå på kompressor ved "air"-brytar, dersom denne skal brukast.

Tips under bruk.
-Dersom ein oppleve skumdannelse når ein tappe kan dette skyldes for høg karbonering. Reduser då trykk på fat, og skru ned trykk på regulator. 
-Ein kan også nytte reduksjonsventil på krane. Ventilen står heil open når hendelen er nede. Vender ein denne oppover vil ein strupe ølstrømmen.

Etter bruk
-Når ein er ferdig med tapping for kvelden bør ein koble ut strømmen. 
Dersom ein har muligheit for å reingjere slangane er dette også ønskelig. Ein fylle då varmt vatn i eit reint fat og sett på litt trykk før ein tappe vatnet gjennom slangane på likt vis som øl.


Sjekkliste ved retur:
-Drip Tray
-Slanger


OBS: For å leie ølkjølar, ta kontakt på epost (post @ vestbrygg . no), for å avtale tidspunkt.
Vi treng då info om kva slags ølfat ein skal tappe frå, for å legge ved riktig slangetype.

kr 750.00
Tom på lager