Lalvin - ICV-D47 Wine Yeast (8 g)

  • Produktkode:  40375

D-47 Etterlèt ein fyldig vin med forbetra munnkjensle. Framhever karakter og gjev tonar av moden tropisk frukt og sitrus.

Brukast også til mjød.

A vigorous white wine yeast that will leave a wine very full bodied with enhanced mouthfeel. Accentuates varietal character and contributes ripe tropical fruit and citrus notes. Recommended for Chardonnay and Rose as well as mead, when nutrients are supplemented. Whites, rosé, mead. Temperature range: 59° - 68° F (15° - 20° C). Alcohol Tolerance: 14%.

kr 49.00
8 på lager