WLP6788 Norwegian Farmhouse Ale

  • Produktkode:  40182

WLP 6788 Norwegian Farmhouse Ale kommer fra Muri gård i Stryn, hvor gjæren har blitt brukt til gårdsbrygg i generasjoner. Odelsgutt og hjemmebrygger Bjarne Muri leverte en gjærprøve som har blitt rendyrket og produseres av White Labs i USA. Da Bjarne hentet den fra gården, hadde den hengt oppunder taket i låven på gården i 24 år.

Det var naturlig å gi navn til gjæren etter postnummeret hvor gården befinner seg.

Gjæren ble tilgjengelig for hjemmebryggere i 2015, og eksperimentering med gjæren begynte da. Dette vil si at vi fremdeles vet forholdsvis lite om gjæren. Men det som har blitt sagt er at den har et belgisk preg og kan egne seg godt til hveteøl, saison og belgisk øl. Hva den ellers passer til, kan du kanskje finne ut selv. Gi oss gjerne en tilbakemelding.

Den aller nyeste informasjonen er at White Labs har analysert gjæren på genetisk nivå. Det som er svært overraskende og interessant i lys av at norsk gårdsgjær ofte blir brygget på svært høye temperaturer, er at det meste tyder på at dette er et lager- gjær. Det er funnet spor av blant annet Carlsbergensis, den første gjærstammen av lagergjær som ble isolert.

Utgjæring: ca. 80%, avhengig av flere forhold
Flokkulering: medium
Foretrukket gjæringstemperatur: 
Alkoholtoleranse: medium

PurePitch-pakkene fra White Labs har en best før-dato på seks måneder etter produksjonsdato. I følge målinger gjort hos White Labs er det så mye som 71% levedyktige celler i pakkene ved best før-datoen. Gjæret er i realiteten holdbar mye lenger enn dette og kan fint benyttes selv om den er eldre så lenge du lager en starter (forkultur).

White Labs har strenge rutiner på kvalitetskontroll. Til hver batch utarbeider de en rapport, og du kan hente opp rapporten til gjærpakken du har i hånden her.

Anbefalt gjærmengde mengde til 20L vørter:
ALE: Original Gravity opp til 1.048 - 1 Purepitch pakke
ALE: Original Gravity 1.050 til 1.065 - 2 Purepitch pakke (eller 1 pakke i 1L starter)
ALE: Original Gravity over 1.065 - 3 Purepitch pakke (eller 1 pakke i 2L starter)
LAGER: Original Gravity opp til 1.048 - 3 Purepitch pakke (eller 1 pakke i 2L starter)
LAGER: Original Gravity 1.050 til 1.065 - 3 Purepitch pakke (eller 1 pakke i 3L starter)

Instruksjonar:
Oppbevares kjølig (kjøleskap).
Bruk: varm opp sakte til romtemperatur, rist godt, og klipp opp pakken med en desinfisert saks. Tøm alt innhold i vørter rundt 20 grader celsius.
For lager-brygging: kjøl ned vørter til riktig gjæringstemperatur når gjæringen begynner. (som regel innen 5-15 timer).

kr 119.00
Bestillingsvare - leveringstid ca 4 veker.