WLP4613 Brussels Brettanomyces Blend (Yeast Bay)

  • Produktkode:  40614
  • Utgjæring: 80% +
  • Flokkulering: Lav
  • Gjæringstemperatur: 19-22°C
  • Alkoholtoleranse: Medium

Dette er en blend av Brettanomyces- gjærstammer hentet fra en unik lambic produsert i Brussel i Belgia. For å si det med The Yeast Bay; «the yeast produces a barnyard funk with mild acidity and very little fruitiness». Gjæren kan være treg i starten av gjæringen, men er en super gjær til «any beer that you want to funk up» (sitat).

  • Utgjæring: over 80 %
  • Flokkulering: lav til medium
  • Foretrukket gjæringstemperatur: 19-22°C

Alle gjær fra The Yeast Bay produseres av White labs.

kr 139.00
Bestillingsvare