CO2 Regulator med 5 utganger

  • Produktkode:  70440

Co2 Regulator med fem utgangar og seks manometere. Utgang med 7/16" koblingar

Sikkerheitsventil slår ut ved 3 bar.

kr 2995.00
Tom på lager