CO2 Regulator Dobbel utgang Celli

  • Produktkode:  70408
  • Lagerstatus:  1

Co2 Regulator med to utgangar og to manometere. Utgang med 7/16" koblingar

Sikkerheitsventil slår ut ved 3 bar.

kr 1490.00