CO2-Manifold 3 uttak

  • Produktkode:  70409

Co2-manifold for å splitte co2-trykk til fleire fat samtidig. 
Denne har 3 stk - 7/16" utgangar, og ein 7/16" inngang.

kr 299.00
Tom på lager