Personvern og cookies

Personvern, sikkerheit og bruk av cookies på vestbrygg.no

Vi brukar informasjonkapslar for å betra den digitale opplevinga for kundane våre. Dette blir gjort til dømes ved bestilling, der me lagrar data om deg. Slik slepp du å fylla ut samme informasjon to gonger. Me deler eller sel ikkje data me lagrer med nokon. 

Me lagrar også statistikk og brukar analyseverktøyet Google Analytics

Informasjonskapselfunksjonen kan slåast av og på i dei fleste nettlesarar etter høve. Om du vel å slå av dette, vil du stadig kunna bruka vestbrygg.no, men nokre av funksjonane vil ikkje fungera optimalt.

Slik slettar du informasjonskapslar/cookies