Kundesenter


Kjøpsbetingelser

 

GENERELT
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

 

PRISER OG BETALING

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer mva, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske eller menneskelige feil.

 

Vi tilbyr kortbetaling og Vipps i vår nettbutikk. Bedrifter med avtale kan bruke faktura.

 

Kortbetaling reserveres ved bestlling, og belastes først når ordren er ferdig behandlet.

Vi belaster kun for varen som leveres ut, det betyr at dersom en vare ikkje kan leveres, blir den heller ikkje belastet ditt kort.

 

RABATTER
Det er den til en hver tid høyeste rabatt på produktet som gjelder. Det betyr at rabatter ikke kan kombineres med hverandre. Dette gjelder alle former for rabatter, tilbud, kampanjer el. Prisen håndteres automatisk av vårt system.

Rabattkoder er aktive i et gitt tidsrom, og vil ikke være gyldige utover dette. 
 

 

FORSENDELSE

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 2-4 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no.

Vi sender ikke varer til Svalbard eller Jan Mayen. Dersom kjøper alikevel klarer å bestille varer til Svalbard eller Jan Mayen, er kjøper selv ansvarlig for levering og kost rundt dette. Vi refunderer ikke mva for salg til Svalbard eller Jan Mayen.

 

FRI FRAKT

Kvalifiserer ordren din til gratis frakt gjelder dette kun Servicepakke opp til 1 kolli og/eller 35 kg - avhengig av hva som inntreffer først. Eitt kolli er maksimalt 35kg, men enkelte store varer har mål (lengde, bredde og høgde) som overstiger målene til posten. Disse vil telle som 1 kolli åleine, og eventuelle ekstra varer vil telle som nye kolli.

Dersom ordren din overstiger dette, forbeholder vi oss retten til å endre, kansellere eller etterfakturere frakt for overskridende kolli.


SKADER PÅ POSTSENDING

Dersom varen blir skadet i postgang skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av. For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 350kr eks.mva. Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

 

 

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

 

REKLAMASJON

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Reklamasjonstid for privatpersoner er 2-5 år, avhengig av produktets forventet levetid. 

Reklamasjonstid for bedrift er 12.mnd, dersom ikkje annet er avtalt. 

 

AVHJELP

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

 

ANGREFRIST
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Angrefristen gjelder ikke ved salg av råvarer som f.eks gjær, humle, og knust malt. Dette da vi ikke kan garantere for kvaliteten og holdbarheten på disse produktene etter at varene har forlatt vår butikk.

 

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

ENDRING I VILKÅRENE

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

FORCE MAJEUR

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

TAUSHETSPLIKT

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.